4/11/12

Ο ορισμός του καμπινέ!


Καμπινές καλείται ο ενεργειακός τόπος αποσυμφόρησης και αποτελεί καθαρτήριο σώματος και πνεύματος.


Ενδείκνυται και για συστηματική μελέτη βιβλίων, περιοδικών και λογαριασμών,


αλλά και αποστολής τηλεφωνικών μηνυμάτων σε πρόσωπα που χαίρουν την εκτίμησή σας.


Σ' αυτόν τον χώρο μπορεί ο οποιοσδήποτε και η οποιαδήποτε να έχει τις καλύτερες εμπνεύσεις.