13/7/12

Και το θερμόμετρο όλο και ανεβαίνει ... (18+)

Καύσωνας, καύσωνας, καύσωνας ...
Απαραίτητα νερό και κολλύριο ...