7/8/13

Χάσμα γενεών ...

Μετά από πολύωρες έρευνες, και με τόσα καντάρια επιστημονική σοφία πιστοποιημένη από τον ελληνικό οργανισμό γεωργικών ασφαλίσεων, εγώ ο dr Lakkis δηλώνω υπεύθυνα, και έχοντας σώας τας φρένας μου με πάσα επίγνωση των πράξεών μου, πως για το χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά, την ευθύνη φέρουν μόνο τα παιδιά.
Είναι αυτά που δεν αφήνουν τους γονείς να τα πλησιάσουν, είναι αυτά που δεν αφήνουν τους γονείς να εκφραστούν και να μέσα από την έκφρασή τους να γίνουν γι' αυτά δάσκαλοί και κοινωνοί στους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς μας.
Και για μη νομίσετε πως η έρευνα μου είναι ελαφριά, σας παραθέτω το κάτωθι video
..........
 
..........