1/5/13

Ιησούς ή Βαραβάς;


Εκείνα τα ημέρας είπεν ο Πόντιος Πιλάτος σο σοφουλούν καβέα:
-Τον Ιησούν ή τον Βαραββάν;
Και τζογάπ εδέκεν ο χωρεατλαεμένον περίλαος:
-Barabba libero, Barabba libero (ελεύτερος ο Βαραββάς)
Και είπεν ξάν ο Πόντιος Πιλάτος:
Έντονε, ο Βαραββάς libero και ο Ιησούς αρπαχτέας, άμα αν χάται το παιχνίδιν, εγώ πλήνω τα σέρεα' μ.
Μετάφραση:
 Τω καιρώ εκείνο, είπε ο Πόντιος Πιλάτος στο φανατισμένος πλήθος:
-Τον Ιησού ή το Βαραββά;
Απάντησε δε το έξαλλο πλήθος:
-Barabba libero, Barabba libero (ελεύθερος ο Βαραββάς)
Είπε τότε ο Πόντιος Πιλάτος:
-Εντάξει, ο Βαραββάς λίμπερο κι ο Ιησούς τερματοφύλακας αλλά έτσι και
χάσουμε εγώ νίπτω τας χείρας μου.
απόδοση στα ποντιακά:
Εμμανουέλα Σιταγρίδου του Πανίκα